Organic Teas

Organic White Teas

Name: White stars Certificate: EU & NOP Item: #3365
Producer: Chen Qing Wen Origin: Fujian, China Contact: Daniel Hong

Little star white tea organic-hongchinatea.com

Organic Black Teas

Name: Yunnan Arrow Certificate: EU Item: #8345, #8344
Producer: Xu Chao Jian Origin: Yunnan, China Contact: Daniel Hong

Yunnan Arrow Black tea - Organic certified

Organic Green Teas

Name: Long Jing Certificate: EU Item: #9120, #9130
Producer: Qian Xiaoling Origin: Zhejiang, China Contact: Daniel Hong

Organic Dragon Well-hongchinatea.com

Organic Dragon Well-hongchinatea.com

Name: Jade Cloud Certificate: EU Item: #9240
Producer: Tan Yuan Biao Origin: Enshi, China Contact: Daniel Hong

Enshi Jade Cloud green tea - organic certified